De reststromen die we in RE-source onderzoeken betreffen resten* die vrijkomen bij het reguliere onderhoud en beheer van de Rotterdamse publieke ruimte zoals parken, pleinen, singels, lanen, straten, winkelcentra, sloten, sportvelden en speelplaatsen. De resten variƫren van abiotisch tot biotisch, hun schaal van groot tot klein -zowel in hoeveelheid als in maatvoering. Na een inventarisatie is besloten om met een vijftal grote en belangrijke reststromen aan het werk te gaan: beton, asfalt, grond, straatmeubilair en beplanting (van boom naar gras). Via het netwerk van de gemeente Rotterdam proberen we inzicht te krijgen in de werkwijze van het beheren en onderhouden van de buitenruimte en de bijbehorende materiaalstromen. RE-source onderzoekt de omgang met deze stedelijke reststromen in het licht van de uitdagingen van een circulaire economie. Welke fasen kunnen er worden onderscheiden? Wat zijn de gebruikte routes? Welke menselijke en niet-menselijke actoren zoals locaties, betrokken burgers en vakmensen, gereedschappen, voertuigen, afstanden en dergelijke participeren daarin? Hoe kunnen we door middel van RE-framing de reststromen als bron binnen een circulaire systeem inzetten en hoe zien deze systemen, locaties, producten en materialen er uit?

* Resten: Producten, materialen, onderdelen en dergelijke die vrijkomen bij een veranderingsproces en (nog) geen nieuwe toekomstige toepassing hebben. Ze worden vaak afgevoerd, weg van de locatie waar ze toegepast waren, om via storten, verbranden of afvoeren verdwijnt uit het publieke domein van de stad.