Participation in RE-framing Residual Materials in Design Theory, Design Practice and Design Education.

 

Het onderzoeksproject RE-source brengt stedelijke reststromen in kaart en ontwerpt strategieën om deze reststromen om te zetten in een ‘source’, dat wil zeggen een bron waaruit we (telkens) opnieuw kunnen putten. Via het netwerk van de gemeente Rotterdam proberen we inzicht te krijgen in de werkwijze van het beheren en onderhouden van de buitenruimte en de bijbehorende materiaalstromen. RE-source onderzoekt de omgang met deze stedelijke reststromen in het licht van de uitdagingen van een circulaire economie. Welke fasen kunnen er worden onderscheiden? Wat zijn de gebruikte routes? Welke menselijke en niet-menselijke actoren zoals locaties, betrokken burgers en vakmensen, gereedschappen, voertuigen, afstanden en dergelijke participeren daarin? Hoe kunnen we door middel van RE-framing de reststromen als bron binnen een circulaire systeem inzetten en hoe zien deze systemen, locaties, producten en materialen er uit?

Het ontwerpend onderzoek naar reststromen binnen het beheer van de stad geeft inzicht in hoe deze stromen als (nieuwe) bron binnen het publieke domein van de stad gebruikt kunnen worden. Het biedt andere invalshoeken en schetst mogelijkheden die hopelijk een bijdrage leveren aan de transformatie van een stad met een meer circulair metabolisme. Één van de centrale vragen is of we door de ontwerppraktijk aan de reststromen te koppelen een duurzamere openbare ruimte kunnen maken – van, met en door de stad.

Door de de samenkomst van circulariteit en de ontwerppraktijk te onderzoeken levert RE-source een belangrijke bijdrage aan het toekomstbeeld van ontwerpers en onderzoek in het algemeen. Welke ontwerpstrategieën worden er gehanteerd? Welke cultuur en welk type denken vormt ons handelen? Wat voor ontwerpers moeten we opleiden? Hoe ziet ontwerpend onderzoek er uit? Hoe geef je een samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, en marktpartijen vorm? Op deze vragen, en meer, richten wij ons in het RE-source project.

 

RE-source is een samenwerkingsproject tussen Design Academy Eindhoven – lectoraat Places and Traces, Vrije Universiteit Amsterdam – Faculty of Humanities, Gemeente Rotterdam en Studio Ester van de Wiel. Het onderzoeksprogramma loopt tot oktober 2019. RE-source is funded by NWO/SIA smart culture – arts and culture.